Chiro Sint-Gerolf Genk-Centrum

bannerfoto
broek stgerolf

Het hijsen- en dalen van de vlag

Het openingslied:

Wij hijsen bij het gloren van de morgen Ons vlagge als een biddend lied. Want heilig is ’t geschenk van elke morgen Dat God ons weer ’t aanvaarden biedt. Draag door weer en wind ons vlagge, ’t Teken van de heldentijd. Laat ze waaien, laat ze werven. Allen voor de grote strijd !

Het sluitingslied:

Daal nu bij het zinken van deze dag, Daal in ons gemoed, gij trouwe Vlag. Gij zijt zegen, troost en lach, Daal in d’avondzon, o Vlag. Heer, wij bergen in ons hart uw vlag; Zegen haar en ons, uw jonge wacht. Goede avond, Vlag en dag. Kristus Koning, goede nacht!

Gebed:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen